Milieuzaken

slangenOp het gebied van milieuzaken kan IntrADal Advies B.V. u met het volgende van dienst zijn:

  • Aanvragen milieuvergunningen en toetsen ontwerpbeschikkingen.
  • Het voor u selecteren van de beste marktpartij met betrekking tot het
    uitvoeren van diverse onderzoeken.
  • Procesbegeleiding bij bodemsaneringen waaronder offertevergelijking en
    beoordeling rapportages.
  • Onderhouden van contacten met gemeente- en provinciale overheden.
  • Voeren van bezwaar- en beroepsprocedures.