Mediation

slangenHet is geen uitzondering dat in het bedrijfsleven conflicten ontstaan, zowel intern als met externe partijen. Wanneer dan niet tijdig maatregelen worden genomen kunnen deze conflicten leiden tot ernstige situaties.

Om tot een oplossing te komen en wellicht een juridische procedure te vermijden, kan gekozen worden voor een externe conflictbemiddelaar. Deze ondersteunt partijen in het gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor het ontstane conflict.

Wellicht kan IntrADal Advies b.v. in deze situatie veel voor uw onderneming betekenen. Jarenlange ervaring in zowel het bedrijfsleven als in het openbaar bestuur, staan ons hierbij ten dienste.

Ons uitgangspunt bij de gehanteerde werkwijze is dat een conflict niet enkel negatief behoeft te zijn maar zelfs kan leiden tot winst.

Neem in ieder geval tijdig en vrijblijvend contact met ons op. In een eerste, oriënterend gesprek willen wij graag de situatie bespreken en bezien of er voor ons mogelijkheden zijn u verder te helpen om tot een structurele oplossing van het probleem te komen.